Omgående byte av portkoder

På grund av att det befunnit sig obehöriga personer i våran fastighet kommer vi att byta portkoder så snart som möjligt.

Vi kommer att meddela de nya koderna till medlemmarna.

/ Styrelsen