Nytt utlåtande från kammarrätten vad gäller bruksvärdesvärdering

En Brf förening i Göteborg har förlorat mot skatteverket v.g bruksvärdesvärdering av deras bostäder.

GbgKRdom_S3682_17