Kartering av ventilationssystemet i fastigheten.

Krås ventilation AB har fått uppdraget att fortsätta undersökningen av ventilationen på främst Karlavägen uppgången Tisdagen 15 Maj 2018. Då det framkommit att vissa lägenheter inte har tillräcklig ventilation p.g.a igensatta ventilationsrör.

Det kan hända att de behöver tillträde till Nybrogatan uppgången för detta arbete om det framkommer att det finns gemensamma kanaler i fastigheten. Då kommer detta att ske Onsdagen 16 Maj 2018.