Information från Polisen

Med anledning av 3 st inbrott/försök som skett vill vi påminna er om hur ni bör agerar om följande sker. Två händelser på Kungsholmen och en i Barkarby senaste månaden. Det är bra att vara mentalt förberedd.

Om du hör något misstänkt i trapphuset!
*Kontrollera i dörrögat, om du inte har det så lyssna på vad som händer—
*Om det kommer från annat våningsplan- öppna dörren försiktigt och lyssna—
*Ring polis 112 om du misstänker att det pågår inbrott eller annat pågående brott—
*Var diskret och påkalla inte uppmärksamhet i onödan- (varna inte gärningsmän)—
*Om du inte ser något i dörrögat men hör ljud ”gärningsmän kan ha tejpat för” ring 112 diskret, delge information direkt till anländande polispatrull.

Om ni hör obekant ljud mm så kan skadan redan ha skett, dörr sönderbruten. Det är då viktigare att ni snabbt och diskret ringer 112 till polis, lyssna, observera också gatan om möjligt, registreringsnummer på fordon, ev signalement på gärningsmän och i vilken riktning de försvann. Vinsten kan bli ett gripande av tjuvar som då inte kan begå fler brott i närtid.

Tänk också på din och andras säkerhet! Försök inte ingripa då farliga brytverktyg mm finns i händerna på personer som inte vill bli gripna.