Godkänd ansökan hos klimatklivet

Föreningen har fått godkänt av klimatklivet v.g bidrag (50%) för installationen av laddstationer i garaget. Detta medför att vi kommer att gå vidare med offerten från Fortum gällande laddstationer vid varje garageplats. Mer information om när och hur kommer vid ett senare tillfälle.