Brf Flundrans Årsmöte 13 Maj kl19

Brf Flundrans årsmöte är tänkt att hållas Måndagen den 13 Maj kl. 19.00 i föreningslokalen (nedre källaren)

Kallelse till ordinarie stämma 2019, Dagordning årsmöte 2019 samt Årsredovisning för 2018 kommer att läggas upp på hemsidan under andra halvan av april. Nytt i år är att inga papper kommer att delas ut i era brevlådor, detta enligt de nya Stadgarna.

Inga motioner är inlämnade.