Bosamverkan för att öka säkerheten i föreningen

Styrelsen tänkte på årsstämman ta upp en punkt v.g bosamverkan för att öka säkerheten i huset. Detta arbete kommer dock att kräva engagemang från samtliga boende i föreningen.

Artikel från polisen. https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/februari/bosamverkan-forsvarar-for-inbrottstjuven/

Andra föreningars syn på bosamverkan. http://brfklarbaret.se/foreningen/grannsamverkan/