Återvinningsrummet i garaget överfullt

Då vi ofta har problem med överfulla behållare ber vi medlemmarna att vika kartonger och dylikt. Om behållarna är fulla ber vi medlemmarna att lagra återvinnings materialet i lägenheten eller använda återvinningsbehållarna vid Riksrevisionen på Nybrogatan.

Om vi inte kan hålla rummet i det skick det är ämnat kommer vi att behöva sluta med egna återvinnings kärl i föreningen.