Fastighets renovering

Renovering av trapphus 2017:

Brf Flundran har anlitat TEA-Arkitekter för att ge förslag
på upprustning av trapphusen på Karlavägen och Nybrogatan.

TEA har sett över färg-sättning, vissa materialval och
ljussättning för att få ett ljusare och mer ombonat intryck i våra trånga, ganska mörka trapphus, och ge ett uttryck som stämmer mer med husets grundtankar.

Styrelsen ställer sig bakom bägge förslagen och vill att dom boende på Karlavägen/Nybrogatan lägger sin röst på ett av förslagen (en röst per lägenhet).

Förslag A har ett lite svalare uttryck.

Förslag B har ett lite varmare uttryck.

Jag/Vi röstar på förslag _______________________

Namn/lägenhet ______________________________

Lämna ditt förslag i föreningens brevlåda (bottenvåningen) på Karlavägen 50.

Vi vill ha ditt förslag senast den I juni!

Styrelsen

Dokument för anmälan av vilket förslag som föredras:
Brf Flundran har anlitat TEA

Förslag A

Förslag B